On Tour

Donnerstag, 11. November 2021 - Fasnachtseröffnung
Infos folgen

Sonntag, 2. Januar 2022 - ?
Infos folgen

Samstag, 5. Februar/Sonntag, 6. Februar 2022 - ?
Infos folgen

Samstag, 12. Februar/Sonntag, 13. Februar 2022 - ?
Infos folgen

Samstag, 19. Februar/Sonntag, 20. Februar 2022 - ?
Infos folgen

Samstag, 26. Februar/Sonntag, 27. Februar 2022 - ?
Infos folgen

Freitag, 4. März 2022 - Beizentour Marthalen
Infos folgen

Samstag, 5. März 2022 - Maskenball Marthalen
Infos folgen

Sonntag, 6. März 2022 - Umzug, Kindermaskenball & Fasnachtsfeuer Marthalen
Infos folgen

Montag, 7. März 2022 - ?
Infos folgen

Sonntag, 13. März 2022 - ?
Infos folgen

Samstag, 19. März 2022 - ?
Infos folgen